Brukervilkår Share Fellesbod

October 14, 2022

BRUKERAVTALE OG VILKÅR FOR BRUK AV SHARE SINE TJENESTER

Denne avtalen («Avtalen») fastsetter de rettslig bindende vilkårene for din bruk av tjenestene levert av Share More AS («Share» eller «Vi»). Formålet med avtalen er å regulere tjenestene som tilbys av Share. Vi tilbyr deg («Du» «Deg») til å dele tingene dine i lukkede grupper med venner, samt andre funksjoner som gjør det enkelt å låne og låne bort tingene du eier.

1.Generelt

1.1 Partene i Avtalen

Du og Share er de eneste partene i denne Avtalen. Du er den eneste brukeren av tjenestene. 

1.2 Registrering av konto

For å bruke tjenestene, må du registrere en konto i Share Fellesbod-appen. Du må følge instruksjonene gitt under registreringsprosedyren og oppgi korrekt informasjon. Du kan bare registrere én konto for deg og skal kun foreta en registrering.

1.3 Shares tjenester

Share Fellesbod skal gjøre det enklere, hyggeligere og tryggere å dele tingene man eier med grupper av venner og bekjente. 

2. Eiendomsrett og immaterielle rettigheter

2.1 Shares rettigheter

All tekst, bilder, bilder, lydopptak, videoer, opphavsrettigheter, varemerker, handelsnavn, logoer og andre immaterielle eller industrielle rettigheter som eies eller brukes av Share, så vel som de som finnes i Share-appen eller på nettstedet (inkludert titler, grafikk , ikoner, skript, kildekoder osv.) er Shares eiendom eller tredjeparts lisensgivers eiendom og må ikke reproduseres, distribueres, selges, brukes, modifiseres, kopieres, begrenses eller brukes (helt eller delvis) uten forutgående skriftlig tillatelse.

2.2 Respekt for Shares eiendom

Du må ikke tukle med, forsøke å få uautorisert tilgang til, modifisere, hacke, reparere eller på annen måte justere delmateriale eller maskinvare, kildekoder, informasjon, inkludert Share Fellesbod-appen eller -nettstedet for noen formål. Share-appen og nettstedet kan kun brukes til formålene i henhold til denne avtalen.

2.3 Respekt for Shares immaterielle rettigheter

Du godtar at tjenestene og annen informasjon, inkludert alle tilknyttede immaterielle rettigheter, gitt og gjort tilgjengelig av Share, til enhver tid forblir den eksklusive eiendommen til Share, og du kan ikke på noen måte bruke Shares eksklusive eiendom til kommersielle eller andre formål uten Shares skriftlige samtykke på forhånd.

3. Personvern

Share behandler Dine personopplysninger i samsvar med Shares personvernerklæring, tilgjengelig på https://getshare.no/juridisk/personvern-fellesbod

4. Tvister og kontakt

Alle tvister knyttet til denne avtalen skal gjøres i tekstform til kontaktinformasjonen: Share kan kontaktes på e-post på hello@getshare.no på telefon på +47 919 00 565, eller med vanlig post til Share More AS, Maridalsveien 15E, 0178, Oslo, Norge

5. Lovvalg og jurisdiksjon

Denne avtalen inneholder den fullstendige, endelige og eksklusive integrerte avtalen mellom partene med hensyn til emnet. Denne avtalen erstatter alle andre tidligere avtaler, skriftlige eller muntlige, relatert til slike emner.

Denne avtalen skal styres av og tolkes i samsvar med norsk lov. Eventuelle tvister som oppstår på grunn av eller relatert til denne avtalen, bruddet på den eller gjenstanden for den skal bringes inn for domstolene i Norge.

I Norge har du også muligheten til å klage på tjenestene ved å kontakte Forbrukerrådet på www.forbrukerradet.no.

Vær også oppmerksom på at tvister kan sendes til online-tvisteløsning i EUs nettbaserte klageorgan (ODR) tilgjengelig på https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Tidligere versjoner av denne avtalen vil ikke bli arkivert av Share. Det anbefales derfor å skrive ut og lagre utdaterte versjoner av disse termene. 

Share kan når som helst endre denne avtalen. I så fall vil du varsles via e-post eller via Share-appen. Endringene anses å ha blitt godtatt av deg dersom du ikke har innvendinger til endringen innen en måned etter at endringene ble kommunisert. Share skal uttrykkelig informere deg om betydningen av å ikke rette innvendinger. Endringene vil i alle tilfeller anses som akseptert hvis du gjennomfører en avtale om tjenestene via Share-appen etter at de nye vilkårene er tilgjengeliggjort. De nye versjonene av avtalen vil også være tilgjengelig i Share Fellesbod-appen og på nettsiden.

Har du spørsmål? Kontakt oss