Brukervilkår Share Bil

October 14, 2022

BRUKERAVTALE OG VILKÅR FOR BRUK AV SHARE SINE TJENESTER

Denne avtalen («Avtalen») fastsetter de rettslig bindende vilkårene for din bruk av tjenestene levert av Share More AS («Share» eller «Vi»). Formålet med avtalen er å regulere tjenestene som tilbys av Share. Vi tilbyr deg («Du» «Deg») mulighet til å aktivere midlertidig låneforsikring for norskregistrert kjøretøy etter at du har registrert deg i Share-Appen, samt andre funksjoner som gjør det enklere å låne eller låne bort bil.

1. Generelt

1.1 Partene i Avtalen

Du og Share er de eneste partene i denne Avtalen. Du er den eneste brukeren av tjenestene, og du må ikke la noen andre benytte tjenestene på dine vegne.

1.2 Registrering av konto

For å bruke tjenestene, må du registrere en konto i Share-Appen. Du må følge instruksjonene gitt under registreringsprosedyren og oppgi korrekt informasjon. Du må ikke bruke tjenestene uten en korrekt registrering. Du kan bare registrere én konto for deg og skal kun foreta en registrering. Du skal sørge for at ingen andre enn deg benytter seg av din registrering, særlig med hensyn til bruk av kjøretøy.

1.3 Shares tjenester

Vi har laget Share for å gjøre det enklere å spørre om å låne bil, og mer behagelig å låne bort bilen man eier. Share gir deg muligheten til å bruke Share-Appen for å finne Norskregistrert type M1 kjøretøy, aktivere midlertidig låneforsikring og deaktivere denne. Kjøretøyets tilgjengelighet avtales mellom deg og eieren, Share AS er kun ansvarlig for aktivering og deaktivering av forsikringen.

1.4 Dine ansvarsområder og krav til bruk av tjenestene

Du må være minst 20 år for å bruke tjenestene. Du må ha lovlig lisens for å drive norskregistrert type M1 kjøretøy i Norge for å kunne bruke Shares tjenester. Du må overholde trafikkregler og forskrifter i samsvar med offentlige forskrifter og retningslinjer.

Du er ansvarlig for å tilpasse kjøringen din til ytre omstendigheter og for å bestemme din generelle evne, medisinske tilstand, værforhold (inkludert, uten begrensning, regn, tåke, snø, hagl, is, varme eller elektriske stormer) og/eller andre faktorer som kan generere risiko for deg, din bruk av et kjøretøy eller andre. Du må ta din avgjørelse om og hvordan du skal bruke et kjøretøy avhengig av vær, trafikk eller andre forhold, usikkerhet eller andre faktorer, må justere, tilpasse og beregne din hastighet og bremselengde. På grunn av omstendighetene kan det til og med være tilrådelig å avstå fra bruk av et kjøretøy i det hele tatt.

Du skal gjennomføre en grunnleggende sikkerhetssjekk av kjøretøyet før du bruker kjøretøyet med en visuell sjekk eller spørre eieren av kjøretøyet om det er noen kjente sikkerhetsproblemer. Du må ikke bruke kjøretøyet hvis det er merkbare problemer (som blant annet synlige skader på kjøretøyets hjul, bremser, lys eller ramme, problemer i forhold til batterinivået, tegn på uvanlig eller overdreven slitasje av noe slag eller annen visuell skade på kjøretøyet eller feil på bremsene).

1.5 Tilgjengelighet og din bruk av Tjenestene

Share gir deg muligheten for å finne norske M1-registrerte kjøretøy, aktivere midlertidig forsikring, tilby refusjon til kjøretøy eieren og deaktivere den midlertidige forsikringen. Share er ikke ansvarlig for å opprette avtalen mellom deg og kjøretøy eieren. Vi tilrettelegger kun for den midlertidige forsikringen og tilbyr muligheten til å refundere kjøretøy-eieren.

Etter aktivering av den midlertidige forsikringen for kjøretøyet, starter leieperioden og fortsetter til du aktivt deaktiverer den. Den midlertidige forsikringen løper i 24 timer. Du kan stoppe den midlertidige forsikringen når som helst gjennom Share-appen, og du er kun pålagt å ha den midlertidige forsikringen aktiv mens du benytter kjøretøyet. Du er ansvarlig for å reaktivere den midlertidige forsikringen igjen, etter at den er deaktivert, og en ny 24-timers periode starter.

Du godtar også til enhver tid å bruke tjenestene i samsvar med lokalt gjeldende lover, forskrifter og regler. Du forstår at du er eneansvarlig og ansvarlig for ethvert brudd på lover, forskrifter og regler i forhold til din bruk av tjenestene.

Det er kun fører av kjøretøyet som trenger å registrere lånet i Share-appen. Vedkommende er da forsikringstakeren. Dersom fører av bilen ikke er forsikringstaker øker egenandelen til kr 6000 NOK.

Vilkår for bruk. Du skal bare bruke tjenestene i samsvar med og for formålene som er beskrevet i denne avtalen. Du skal kun bruke tjenestene til dine egne forbrukerformål, f.eks. du kan ikke dele tjenestene til Share med andre.

1.6 Ulykker, forsikring og andre hendelser

Shares forsikring er underlagt vilkårene, betingelsene spesifisert i den aktuelle forsikringen. For mer informasjon om våre forsikringer, se her: https://getshare.no/forsikringsvilkaar

Du må rapportere enhver ulykke, krasj, skade, personskade, stjålet eller tapt kjøretøy eller andre lignende hendelser til Share så snart som mulig. Du vil da motta instruksjoner fra Share om hvordan du går frem. I tilfeller av ulykker vil Share sette pris på om du kan prøve å samle bevis, hvis mulig, for eksempel ved å ta bilder eller ved å identifisere mulige vitner, underlagt gjeldende lokal lovgivning (inkludert men ikke begrenset til personvernlovgivningen).

Hvis en hendelse involverer tredjeparts personskade, eiendomsskade eller annen tredjepartsskade, skal du rapportere hendelsen til den lokale politistasjonen så snart som mulig. Dette gjelder også hvis kjøretøyet blir stjålet mens den midlertidige forsikringen er aktivert av deg. På forespørsel fra Share, og underlagt gjeldende lokal lovgivning, vil du gi Share alle dokumenter produsert av det lokale politiet og samarbeide med Share og/eller Shares forsikringsselskap.

2. Betaling og kreditt

Priser og avgifter

Din aktivering for en midlertidig forsikring på et kjøretøy er aktiv i 24 timer fra kjøpsøyeblikket og vil fortsette å løpe, og fornyes etter 24 timer til du aktiv deaktiverer forsikringen. Prisene er i samsvar med gjeldende gjeldende priser angitt i Share-appen.

Alle priser og alle pengeverdier angitt i denne avtalen er i NOK. Alle priser kan endres.

2.2 Rabatter og kampanjekoder

Kampanje koder (rabatter) er engangstilbud og kan kun løses inn via Share-appen. Rabatter kan begrenses til én per kunde og konto og kan ikke kombineres med andre tilbud. Rabatter kan ikke overføres og kan ikke selges videre eller refunderes.

2.3 Betalingsmetoder og tvister

Du må gi Share informasjon og detaljer til et gyldig kredittkort eller debetkort eller annen betalingsmetode for å registrere deg for å bruke tjenestene i Share-appen. Du bekrefter at du er autorisert til å bruke alle kredittkort- eller debetkort- eller betalingsopplysninger du oppgir. Du autoriserer Share til å belaste det oppgitte kredittkortet, debetkortet eller annen avtalt betalingsmåte for avgiftene beskrevet i denne avtalen eller i ShareAppen som du har pådratt deg i forbindelse med din bruk av tjenestene.

Betalinger til oss kan gjøres gjennom tredjeparts betalingsbehandlere. Vi er ikke ansvarlige for betalingsprosessen eller eventuelle kostnader som kreves av slike tredjeparter.

3. Eiendomsrett og immaterielle rettigheter

3.1 Shares rettigheter

All tekst, bilder, bilder, lydopptak, videoer, opphavsrettigheter, varemerker, handelsnavn, logoer og andre immaterielle eller industrielle rettigheter som eies eller brukes av Share, så vel som de som finnes i Share-appen eller på nettstedet (inkludert titler, grafikk , ikoner, skript, kildekoder osv.) er Shares eiendom eller tredjeparts lisensgivers eiendom og må ikke reproduseres, distribueres, selges, brukes, modifiseres, kopieres, begrenses eller brukes (helt eller delvis) uten forutgående skriftlig tillatelse.

3.2 Respekt for Shares eiendom

Du må ikke tukle med, forsøke å få uautorisert tilgang til, modifisere, hacke, reparere eller på annen måte justere delmateriale eller maskinvare, kildekoder, informasjon, inkludert Share-appen eller -nettstedet for noen formål. Share-appen og nettstedet kan kun brukes til formålene i henhold til denne avtalen.

3.3 Respekt for Shares immaterielle rettigheter

Du godtar at tjenestene og annen informasjon, inkludert alle tilknyttede immaterielle rettigheter, gitt og gjort tilgjengelig av Share, til enhver tid forblir den eksklusive eiendommen til Share, og du kan ikke på noen måte bruke Shares eksklusive eiendom til kommersielle eller andre formål uten Shares skriftlige samtykke på forhånd.

4. Personvern

Share behandler Dine personopplysninger i samsvar med Shares personvernerklæring, tilgjengelig på https://getshare.no/juridisk/personvern

5. Tvister og kontakt

Alle tvister knyttet til denne avtalen skal gjøres i tekstform til kontaktinformasjonen: Share kan kontaktes på e-post på hello@getshare.no på telefon på +47 919 00 565, eller med vanlig post til Share More AS, Maridalsveien 15E, 0178, Oslo, Norge

6. Lovvalg og jurisdiksjon

Denne avtalen inneholder den fullstendige, endelige og eksklusive integrerte avtalen mellom partene med hensyn til emnet. Denne avtalen erstatter alle andre tidligere avtaler, skriftlige eller muntlige, relatert til slike emner.

Denne avtalen skal styres av og tolkes i samsvar med norsk lov. Eventuelle tvister som oppstår på grunn av eller relatert til denne avtalen, bruddet på den eller gjenstanden for den skal bringes inn for domstolene i Norge.

I Norge har du også muligheten til å klage på tjenestene ved å kontakte Forbrukerrådet på www.forbrukerradet.no.

Vær også oppmerksom på at tvister kan sendes til online-tvisteløsning i EUs nettbaserte klageorgan (ODR) tilgjengelig på https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Tidligere versjoner av denne avtalen vil ikke bli arkivert av Share. Det anbefales derfor å skrive ut og lagre utdaterte versjoner av disse termene. Share kan når som helst endre denne avtalen. I så fall vil du varsles via e-post eller via Share-appen. Endringene anses å ha blitt godtatt av deg dersom du ikke har innvendinger til endringen innen en måned etter at endringene ble kommunisert. Share skal uttrykkelig informere deg om betydningen av å ikke rette innvendinger. Endringene vil i alle tilfeller anses som akseptert hvis du gjennomfører en avtale om tjenestene via Share-appen etter at de nye vilkårene er tilgjengeliggjort. De nye versjonene av avtalen vil også være tilgjengelig i Share-Appen og på nettsiden.

Har du spørsmål? Kontakt oss